Parallels for SDhPS, 2.183.1

Text line: sugatāna teṣāṃ tada tasmi kāle parinirvṛtānāmatha tiṣṭhatāṃ vā /
no other annotations for this line