Parallels for SDhPS, 2.207.1

Text line: vayaṃ pi buddhāya paraṃ tadā padaṃ tṛdhā ca kṛtvāna prakāśayāmaḥ /
no other annotations for this line