Parallels for SDhPS, 2.230.1

Text line: etādṛśī deśana nāyakānāmupāyakauśalyamidaṃ variṣṭham /
no other annotations for this line