Parallels for SDhPS, 7.48.2

Text line: na ca te 'ntarā kāyu kadāci cālito na hastapādaṃ na pi cānyadaṅgam //
no other annotations for this line