Parallels for SDhPS, 7.77.1

Text line: paribhuñjatu sugata imāni brāhmāṇi vimānānyasmākam anukampāmupādāya //
no other annotations for this line