Parallels for SDhPS, 7.106.1

Text line: paribhuñjatu sugata imāni brāhmāṇi vimānānyasmākamanukampāmupādāya //
no other annotations for this line