Parallels for VSM, 5.42.1

Text line: aty anyāṁ agāṃ nānyāṁ upāgām arvāk tvā parebhyo 'vidaṃ paro 'varebhyaḥ /
no other annotations for this line