Parallels for SDhPS, 7.211.1

Text line: tathā pratisaṃlīnaśca bhikṣavaḥ sa tathāgataścaturaśītikalpasahasrāṇi vihārasthita evāsīt //
no other annotations for this line