Parallels for KS, 9, 17.12.0

Text line: prajāpater vai prajās sisṛkṣamāṇasya tasyendrāgnī prajā apāgūhatām //
no other annotations for this line