Parallels for VSM, 8.50.3

Text line: asmatsakhā tvaṃ deva soma viśveṣāṃ devānāṃ priyaṃ pātho 'pīhi //
no other annotations for this line