Parallels for TS, 5, 3, 2.50.1

Text line: sapta vai śīrṣaṇyāḥ prāṇāḥ dvāv avāñcau prāṇānāṃ savīryatvāya //
no other annotations for this line