Parallels for TS, 5, 5, 3.29.0

Text line: yad vāmabhṛtam upadadhāti vāmam eva tayā vasu yajamāno bhrātṛvyasya vṛṅkte //
no other annotations for this line