Parallels for KauṣB, 13, 1.8.0

Text line: tad atraiva yajamānaḥ sarvān kāmān āpnoti sarvam amṛtatvam //
no other annotations for this line