Parallels for KauṣB, 13, 2.10.0

Text line: tasmāt prātar eva payasyā na mādhyaṃdine na tṛtīyasavana iti //
no other annotations for this line