Parallels for VSM, 1.3.2

Text line: devas tvā savitā punātu vasoḥ pavitreṇa śatadhāreṇa supvā /
no other annotations for this line