Parallels for VSM, 2.6.1

Text line: ghṛtācy asi juhūr nāmnā sedaṃ priyeṇa dhāmnā priyaṃ sada āsīda /
no other annotations for this line