Parallels for VSM, 2.6.3

Text line: ghṛtācy asi dhruvā nāmnā sedaṃ priyeṇa dhāmnā priyaṃ sada āsīda /
no other annotations for this line