Parallels for VSM, 4.20.1

Text line: anu tvā mātā manyatām anu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthyaḥ /
no other annotations for this line