Parallels for VSM, 5.3.2

Text line: mā yajñaṃ hiṃsiṣṭaṃ mā yajñapatiṃ jātavedasau śivau bhavatam adya naḥ //
no other annotations for this line