Parallels for SDhPS, 3.178.3

Text line: mā bhavanto 'sminnādīptāgārasadṛśe traidhātuke 'bhiramadhvaṃ hīneṣu rūpaśabdagandharasasparśeṣu //
no other annotations for this line