Parallels for SDhPS, 3.213.1

Text line: gopānasī vigalita tatra sarvā kuḍayāśca bhittīśca tathaiva srastāḥ /
no other annotations for this line