Parallels for SDhPS, 3.214.1

Text line: āśīviṣā dāruṇa tatra santi deśapradeśeṣu mahāviṣogrāḥ /
no other annotations for this line