Parallels for SDhPS, 3.214.2

Text line: vicitrikā vṛścikamūṣikāśca etāna āvāsu suduṣṭaprāṇinām //
no other annotations for this line