Parallels for SDhPS, 3.218.2

Text line: deśeṣu deśeṣu vasanti tatra śatāpadī gonasakāśca vyālāḥ //
no other annotations for this line