Parallels for SDhPS, 3.220.2

Text line: parasattvamāṃsaiḥ paritṛptagātrāḥ kalahaṃ tadā tatra karonti tīvram //
no other annotations for this line