Parallels for SDhPS, 3.223.1

Text line: nānāśca kṛṣṇāśca tathaiva durbalā uccā mahantāśca vasanti pretāḥ /
no other annotations for this line