Parallels for SDhPS, 3.228.1

Text line: vaṃśāśca dārūṇi ca agnitāpitāḥ karonti śabdaṃ gurukaṃ subhairavam /
no other annotations for this line