Parallels for SDhPS, 3.242.1

Text line: sa tānavocachṛṇuthā kumārakā nānāvidhā yānaka yā mamāsti /
no other annotations for this line