Parallels for SDhPS, 3.242.2

Text line: mṛgairajairgoṇavaraiśca yuktā uccā mahantā samalaṃkṛtā ca //
no other annotations for this line