Parallels for SDhPS, 3.249.2

Text line: trividhāni yānāni ha saṃpradāsye dadasva kālo 'yamihādya teṣām //
no other annotations for this line