Parallels for SDhPS, 3.274.1

Text line: kutaśca te śārisutā vimuktā asantagrāhātu vimukta bhonti /
no other annotations for this line