Parallels for SDhPS, 3.291.1

Text line: tataścyavitvāna ca bhūyu bālāḥ pañcāśatīnāṃ sama yojanānām /
no other annotations for this line