Parallels for VSM, 7.44.2

Text line: ayaṃ vājān jayatu vājasātāv ayaṃ śatrūn jayatu jarhṛṣāṇaḥ svāhā //
no other annotations for this line