Parallels for VSM, 12.61.2

Text line: tāṃ viśvair devair ṛtubhiḥ saṃvidānaḥ prajāpatir viśvakarmā vimuñcatu //
no other annotations for this line