Parallels for VSM, 12.69.2

Text line: śunāsīrā haviṣā tośamānā supippalā oṣadhīḥ kartanāsme //
no other annotations for this line