Parallels for VSM, 12.70.1

Text line: ghṛtena sītā madhunā samajyatāṃ viśvair devair anumatā marudbhiḥ /
no other annotations for this line