Parallels for SDhPS, 3.203.1

Text line: sarvāṃśca tān sattvāṃstathāgataparinirvāṇena mahāparinirvāṇena parinirvāpayati //
no other annotations for this line