Parallels for VSM, 15.11.1

Text line: virāḍ asi dakṣiṇā dig rudrās te devā adhipataya indro hetīnāṃ pratidhartā pañcadaśas tvā stomaḥ pṛthivyāṃ śrayatu pragam uktham avyathāyai stabhnātu bṛhat sāma pratiṣṭhityā antarikṣa ṛṣayas tvā prathamajā deveṣu divo mātrayā varimṇā prathantu vidhartā cāyam adhipatiś ca te tvā sarve saṃvidātā nākasya pṛṣṭhe svarge loke yajamānaṃ ca sādayantu //
no other annotations for this line