Parallels for VSM, 15.12.1

Text line: samrāḍ asi pratīcī dig ādityās te devā adhipatayo varuṇo hetīnāṃ pratidhartā saptadaśas tvā stomaḥ pṛthivyāṃ śrayatu marutvatīyam uktham avyathāyai stabhnātu vairūpaṃ sāma pratiṣṭhityā antarikṣa ṛṣayas tvā prathamajā deveṣu divo mātrayā varimṇā prathantu vidhartā cāyam adhipatiś ca te tvā sarve saṃvidātā nākasya pṛṣṭhe svarge loke yajamānaṃ ca sādayantu //
no other annotations for this line