Parallels for SDhPS, 12.23.2

Text line: āśvāsadātā naradevapūjito vayaṃ pi saṃtoṣita adya nātha //
no other annotations for this line