Parallels for KauśS, 13, 44.9.1

Text line: sa khalveteṣu karmasu sarvatra śāntyudakaṃ kṛtvā sarvatra cātanānyanuyojayenmātṛnāmāni ca //
no other annotations for this line