Parallels for PABh zu PāśupSūtra, 1, 33.2.0

Text line: tasmād atītānāgatavartamānakālabhayaṃ na vidyata ity ato 'bhītaḥ //
no other annotations for this line