Parallels for PABh zu PāśupSūtra, 5, 33.10.0

Text line: āha ajñānakaluṣapāpavāsanādiprasaṅgaprasaraṇasambhavāt saṃdehaḥ //
no other annotations for this line