Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Jaiminigṛhyasūtra
Kāṭhakasaṃhitā
Mahābhārata

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 12, 4, 5.2 anāmanāt saṃśīryante yā mukhenopajighrati //
Jaiminigṛhyasūtra
JaimGS, 1, 8, 7.0 athāsya mūrdhānam upajighratyaśmā bhava paraśur bhava hiraṇyam astṛtaṃ bhava paśūnāṃ tvā hiṃkāreṇābhijighrāmīti //
JaimGS, 1, 8, 8.0 evam eva pravāsād etya putrāṇāṃ mūrdhānam upajighrati //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 8, 5, 30.0 tasmād aśvas svaṃ śakṛd upajighrati //
Mahābhārata
MBh, 11, 17, 26.1 putraṃ rudhirasaṃsiktam upajighratyaninditā /