Occurrences

Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa
Ṛgveda

Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa
JUB, 3, 31, 3.2 taṃ ha cāyamānaḥ prajahau //
Ṛgveda
ṚV, 7, 18, 8.2 mahnāvivyak pṛthivīm patyamānaḥ paśuṣ kavir aśayac cāyamānaḥ //
ṚV, 10, 94, 14.2 vi ṣū muñcā suṣuvuṣo manīṣāṃ vi vartantām adrayaś cāyamānāḥ //