Occurrences

Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa
Mahābhārata

Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa
JUB, 1, 56, 10.2 atha yad dve apāsedhat tasmād dvayor na kurvanti /
Mahābhārata
MBh, 7, 114, 83.2 bhīmasenād apāsedhat sūtaputraṃ dhanaṃjayaḥ //
MBh, 7, 141, 1.3 āpatantam apāsedhat prapānād iva kuñjaram //