Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Nidānasthāna, 6, 32.2 vibudhyeta ca sasvedo dāhatṛṭtāpapīḍitaḥ //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 385.1 sadā vibudhyeta nijānviraktānanujīvinaḥ /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 155, 26.2 vibudhyeta ca sasvedo dāhatṛṣṇopapīḍitaḥ //