Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Kauśikasūtra
Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 12, 2, 34.1 apāvṛtya gārhapatyāt kravyādā preta dakṣiṇā /
Kauśikasūtra
KauśS, 9, 3, 4.1 apāvṛtyeti mantroktaṃ bāhyato nidhāya //
Mahābhārata
MBh, 5, 9, 46.2 apāvṛtya sa jagrāsa vṛtraḥ krodhasamanvitaḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 66, 13.2 mañjūṣāṃ tām apāvṛtya dṛṣṭvā dhanur athābravīt //
Rām, Utt, 47, 16.1 muhur muhur apāvṛtya dṛṣṭvā sītām anāthavat /