Occurrences

Mahābhārata
Kumārasaṃbhava

Mahābhārata
MBh, 6, 90, 5.2 samālalambe tejasvī dhvajaṃ hemapariṣkṛtam //
Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 5, 84.2 svarūpam āsthāya ca tāṃ kṛtasmitaḥ samālalambe vṛṣarājaketanaḥ //