Occurrences

Mahābhārata
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Nāṭyaśāstra

Mahābhārata
MBh, 1, 124, 16.1 pravāditaiśca vāditrair janakautūhalena ca /
MBh, 7, 79, 15.1 pravāditāsu bherīṣu jharjhareṣvānakeṣu ca /
MBh, 12, 102, 12.2 pravāditena nṛtyanti hṛṣyanti kalaheṣu ca //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 24, 46.1 tataḥ pravādite tasmin pragīte cātimānuṣam /
Nāṭyaśāstra
NāṭŚ, 2, 64.2 sarvamevaṃ vidhiṃ kṛtvā sarvātodyaiḥ pravāditaiḥ //